RODO

Alle informationer er fortrolige og kan være juridisk beskyttet. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager af denne meddelelse, må du ikke videregive, kopiere, distribuere eller på anden måde stille den til rådighed eller bruge den. Oplys straks afsenderen om forkert adressering af meddelelsen, og slet beskeden. Vi kan ikke garantere, at elektronisk transmission af meddelelser er sikker og fejlfri, da den kan blive opfanget, ændret, mistet eller ødelagt, kan blive forsinket, ufuldstændig eller indeholde en virus. Afsenderen er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller huller i denne meddelelse, der måtte opstå som følge af dens transmission.